15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO

Nguyên yêu thích Google Trang tính và sử dụng nó hàng ngày cho công việc của tôi với tư cách là một SEO. Mình muốn chia sẻ 15 công thức và tính năng hàng đầu của Google Sheet mà mình sử dụng để giảm thời gian làm việc trong tuần và giúp công việc thoải mái hơn. Hãy nhớ rằng tất cả các tính năng này đều có trong Google Sheet. Không cần tải xuống bất kỳ tiện ích bổ sung nào nhé.

NHẬN CÔNG THỨC TẠI ĐÂY

Hãy nhớ rằng Google Trang tính không hoạt động tốt với các bảng lớn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các giới hạn của Google Trang tính tại đây: https://support.google.com/drive/answer/37603?hl=vi.

Cá nhân mình nhận thấy rằng Google Trang tính bị đơ hoặc gặp sự cố khi sử dụng hơn 20 nghìn hàng.

Đánh dấu các bản sao

Trong Google Trang tính, bạn chỉ có thể xóa các bản sao. Bạn không thể “tìm thấy” chúng. Nhưng có một cách nhanh chóng mà bạn có thể sử dụng để đánh dấu tất cả các bản sao trong một cột. Nó rất đơn giản.

 • Chọn toàn bộ cột mà bạn muốn kiểm tra các bản sao.
 • Trong menu Google Trang tính, hãy nhấp vào “Format” và sau đó nhấp vào “Conditional formatting”.
 • Trong “Format rules”, chọn “Custom formula is”.
 • Trong trường “Value of formula”, hãy thêm.
=COUNTIF(A:A,A1)>1
  • Công thức này sẽ tìm kiếm các bản sao trong tất cả các ô của cột A. Nếu bạn cần tìm các bản sao trong một cột khác, chỉ cần thay đổi tất cả các chữ “A” trong công thức thành chữ cái của cột đó. Thí dụ:
=COUNTIF(B:B,B1)>1
 • Trong “Formatting style”, hãy chọn một màu. Tôi đã sử dụng màu đỏ.
 • Sau đó nhấp vào “Done“.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 12

Tìm hiểu sâu hơn: https://stackoverflow.com/questions/21899516/how-to-highlight-cell-if-value-duplicate-in-same-column-for-google-spreadsheet

IMPORTXML

Trong Google Trang tính, bạn có thể lấy tiêu đề trang, mô tả meta và H1 cho một URL chỉ trong vài giây.

Page Title

=IMPORTXML("URL GOES HERE","//title")

Meta Description

=IMPORTXML("URL GOES HERE","//meta[@name='description']/@content")

H1

=IMPORTXML("URL GOES HERE","//h1")

TRANSPOSE

Đôi khi, bạn có một bảng dữ liệu mà bạn muốn lật lại. Bạn có thể sử dụng chức năng TRANSPOSE để thực hiện việc này.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 13

VLOOKUP

VLOOKUP là một cách tuyệt vời để tìm và đối sánh dữ liệu trong Google Trang tính. Hàm VLOOKUP có thể hơi phức tạp nên trước tiên hãy để tôi giải thích cách hoạt động của nó. Bạn có thể tìm kiếm một giá trị trong một phạm vi nhất định và trả về dữ liệu bên cạnh nó. Ví dụ: giả sử bạn có hai tab. Trong một tab, bạn có một danh sách các URL với tiêu đề trang và mô tả meta của chúng. Trong tab khác, bạn có một danh sách các URL và dữ liệu hiển thị và nhấp chuột của chúng từ Google Search Console. Bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để đối sánh dữ liệu từ cả hai tab.

Vì vậy, đây là cách bạn sử dụng nó. Trong bảng thứ hai mà bạn sẽ tìm kiếm, cột đầu tiên bạn chọn trong phạm vi cần phải khớp với loại dữ liệu bạn đang tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một URL từ tab đầu tiên, cột đầu tiên bạn chọn trong phạm vi cần phải có URL trong đó. Bạn chỉ có thể trả về dữ liệu từ bất kỳ cột nào ở bên phải cột này. Vì vậy, bạn sẽ cần phải sắp xếp dữ liệu của mình trước khi sử dụng hàm VLOOKUP.

Hãy thử nó ra. Gõ = VLOOKUP rồi chọn ô bạn muốn tra cứu dữ liệu. Tiếp theo, chọn dải ô bạn muốn tìm kiếm. Sau đó, nhập số cho cột mà bạn muốn trả về dữ liệu trong dải ô đó. Sau đó, nhập “false” và nhấn enter.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 14

=VLOOKUP(LOOKUP VALUE,RANGE,CULUMN # TO RETURN,false)

Tách văn bản thành các cột

Chọn ô hoặc các cột bạn muốn tách. Trong menu Google Trang tính, hãy nhấp vào  “Data”  và sau đó nhấp vào “Split text to columns”. Một hộp nhỏ sẽ bật lên có nội dung “Separator”. Chọn “Tùy chỉnh” Tại đây bạn có thể chọn nơi bạn muốn chia nhỏ dữ liệu.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 15

Bạn có thể tách URL sau tại các điểm khác nhau sau:

 

 • “://” để tách giao thức khỏi miền.
 • “.com” để chỉ lấy slug URL.

Hãy nhớ rằng các ô mà bạn tách sẽ không còn nguyên vẹn. Tôi khuyên bạn nên sao chép các ô gốc và tách văn bản trên các ô được sao chép theo cách bạn vẫn có các ô gốc. Ngoài ra, khi dữ liệu được chia nhỏ, nó sẽ thay thế bất kỳ dữ liệu nào trong các ô bên phải của nó, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ dữ liệu quan trọng nào ở bên phải.

CONCATENATE

Có nhiều lúc bạn cần hợp nhất dữ liệu. Ví dụ: một ô chứa từ “Bob” và ô khác chứa “Smith”. Bạn có thể sử dụng CONCATENATE để hợp nhất hai ô này thành một ô mới có tên “Bob Smith”.

Tôi sử dụng công thức CONCATENATE để tạo hàng loạt URL. Chúng có thể được sử dụng để tạo hàng loạt chuyển hướng hoặc tạo URL mới khi chuyển sang tên miền mới. Tôi cũng sử dụng nó để viết tiêu đề trang và mô tả meta ở quy mô lớn.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 16

Bạn có thể chọn các ô để hợp nhất. Bạn cũng có thể chèn các từ và cụm từ nếu cần. Để chèn các từ hoặc cụm từ, hãy sử dụng dấu ngoặc kép và đảm bảo bao gồm các khoảng trống cần thiết trong dấu ngoặc kép. Ví dụ “Words Go Here”.

=CONCATENATE(A1,A2)
=CONCATENATE(A1," Words Go Here "A2)

Canonical match

Tôi sử dụng nó để xem liệu các canonicals có tự tham chiếu hay không. Bạn có thể sử dụng nó cho bất cứ điều gì. Nó chỉ cho bạn biết liệu dữ liệu trong hai ô có khớp với nhau hay không.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 17

Nếu hai ô khớp với nhau, nó sẽ trả về “TRUE”. Nếu chúng không khớp, nó sẽ trả về “FALSE”.

=A2=B2

Bạn cũng có thể sử dụng hàm IF để tùy chỉnh điều này nhiều hơn một chút. Bạn có thể chọn những gì nó sẽ trả về nếu có trùng khớp hoặc không.

=IF(A2=B2,"Match","No Match")

Convert Letter Case

Tôi đã có các trường hợp dữ liệu trang web viết hoa toàn bộ mà tôi cần phải viết thường. Bạn có thể sử dụng hàm LOWER để đặt tất cả các chữ cái thành chữ thường. Các tùy chọn hữu ích khác là UPPER làm cho tất cả các chữ cái viết hoa và PROPER chỉ tạo chữ hoa đầu tiên của mỗi từ.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 18

=UPPER(A1)
=LOWER(A1)
=PROPER(A1)

MATCH

Tôi sử dụng hàm MATCH để xem liệu một ô có chứa một từ nhất định hay không. Giả sử tôi có một danh sách các tiêu đề trang và tôi muốn biết những tiêu đề nào đề cập đến từ “florida”. Hoặc các URL có “fl” trong đó.

Nếu bạn đang tìm kiếm một từ chính xác để so khớp, chỉ cần đặt nó trong dấu ngoặc kép như công thức bên dưới.

=ISNUMBER(MATCH("florida",A3,0))

Nếu bạn đang tìm kiếm đối sánh từng phần, bạn sẽ thêm dấu hoa thị như công thức bên dưới. Điều này có nghĩa là bạn đang tìm kiếm những chữ cái theo thứ tự đó nhưng chúng có thể có bất kỳ ký tự nào trước hoặc sau chúng.

=ISNUMBER(MATCH("*fl*",A3,0))

Công thức này sẽ tìm thấy cả hai URL này là đối sánh vì cả hai đều chứa “fl” trong đó:

 • /locations/fl/orlando/
 • /locations/florida/

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 19

REGEXMATCH

Bạn cũng có thể sử dụng REGEXMATCH để xem liệu một ô có chứa bất kỳ từ nào trong số các từ hay không.

Tôi muốn tìm các trang thử nghiệm, trang đích trả phí và trang chuyển đổi cần được xóa hoặc không thể lập chỉ mục. Tôi sẽ kiểm tra xem có bất kỳ trong số chúng chứa các từ “test”, “thank you”, “confirmation” hoặc “lp” không.

=REGEXMATCH(A12,"thank|test|confirm|lp")

Trim

Đôi khi bạn có dữ liệu có khoảng trắng trước hoặc sau nó như vậy:

” lorem ipsum”
“lorem ipsum ”

Bạn có thể sử dụng hàm TRIM, bạn có thể xóa không gian trống này trong nháy mắt!

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 20

=TRIM(A3)

LEN

Khi viết tiêu đề trang và mô tả meta, tôi muốn đảm bảo rằng chúng không vượt quá giới hạn ký tự được đề xuất theo các phương pháp hay nhất về SEO. Đối với điều này, tôi sử dụng LEN.

Hàm LEN sẽ đếm số ký tự trong một ô cho bạn.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 21

=LEN(A2)

Định dạng có điều kiện

Nhưng tôi thực hiện điều này một bước xa hơn với định dạng có điều kiện. Tôi muốn có bất kỳ tiêu đề trang và mô tả meta nào trên một độ dài nhất định chuyển sang màu đỏ. Bạn có thể làm điều này bằng cách:

Chọn toàn bộ cột Độ dài mà bạn muốn chuyển sang màu đỏ nếu nó vượt quá một độ dài nhất định.

  • Trong menu Google Trang tính, hãy nhấp vào  “Format” và sau đó nhấp vào “Conditional formatting”.
  • Trong “Format rules”, hãy chọn “Greater than”.
  • Trong trường “Value of formula”, hãy nhập số ký tự tối đa mà bạn muốn cho ô.
  • Trong ““Formatting style”, hãy chọn một màu. Tôi đã sử dụng màu đỏ.
  • Sau đó nhấp vào ““Done”.

15 Công thức Google Sheet Cực kỳ hiệu quả cho SEO 22

COUNTA

Tôi sử dụng COUNTA để đếm số ô không trống. Điều này có thể được sử dụng cho nhiều lý do khác nhau. Tôi đã sử dụng tab này để tạo một tab tóm tắt trong các cuộc kiểm tra SEO hiển thị tổng số vấn đề đã được phát hiện.

=COUNTA(A3:A10)

Hàm truy vấn

Tôi đã giữ gìn cái tốt nhất đến phút cuối! Giả sử bạn có một bảng lớn dữ liệu mà bạn đã xuất từ ​​một công cụ như Screaming Frog hoặc Ahrefs. Bạn có thể chọn chỉ kéo một số dữ liệu này vào một tab khác để phân tích nó.

Đây là cách công thức trông:

=QUERY('TAB NAME'!RANGE:RANGE,"select COLUMN LETTER, COLUMN LETTER",1)

Tôi sử dụng chức năng QUERY để xem xét hồ sơ liên kết ngược, thực hiện kiểm tra nội dung và kiểm tra các từ khóa trùng lặp trong Google Search Console. Ví dụ: giả sử bạn đã xuất tất cả dữ liệu từ tab “Internal” trong Screaming Frog.

Bạn có thể sử dụng hàm QUERY để chỉ kéo các Cột A và C bằng công thức bên dưới.

=QUERY('Screaming Frog Export'!A:EV,"select A, C",1)

Bạn cũng có thể bao gồm hàm WHERE để chỉ bao gồm một số phần dữ liệu nhất định. Bạn có thể sử dụng hàm QUERY và WHERE này để chỉ kéo các Cột A và C nếu nội dung trong cột B cho biết “text/html; charset=UTF-8.

=QUERY('Screaming Frog Export'!A:EV,"select A, C WHERE B = 'text/html; charset=UTF-8'",1)

Chà!

Đó là rất nhiều để trang trải. Nhưng nó thậm chí còn không phải là đỉnh của tảng băng chìm, vì vậy hãy tiếp tục khám phá Google Trang tính. Tôi hy vọng bạn thấy một số chức năng này hữu ích. 🙂