Liên kết nội bộ (internal link) là gì?

Liên kết nội bộ là gì? Liên kết nội bộ là các siêu liên kết trỏ đến các trang trên cùng một tên miền. Các liên kết này khác với các liên kết bên ngoài, liên kết ra các trang trên các miền khác. Tại sao Liên kết nội bộ lại quan trọng đối với SEO? […]

Chọn từ khóa

Không có nghi ngờ gì về điều đó: Nghiên cứu từ khóa là phần quan trọng nhất của SEO. Trên thực tế, các từ khóa rất quan trọng để chúng có thể thực hiện hoặc phá vỡ toàn bộ chiến dịch SEO của bạn . Nói cách khác: Để thành công với SEO, bạn cần chọn đúng từ khóa. Chọn đúng […]

Từ khóa SEO

Từ khóa SEO là gì? Các từ khóa SEO (còn được gọi là “SEO Keywords” hay “keyphrases”).Hầu hết các từ khóa được phát hiện trong quá trình nghiên cứu từ khóa và được chọn dựa trên sự kết hợp giữa khối lượng tìm kiếm, cạnh tranh và mục đích thương mại. Tại sao từ khóa SEO quan trọng? […]

SERPs là gì?

Các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (còn được gọi là “SERPs” hay hoặc “SERP”) là phản hồi của Google đối với truy vấn tìm kiếm của người dùng. SERPs có xu hướng bao gồm kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, kết quả Quảng cáo Google phải trả tiền, Đoạn trích nổi […]